FORSKNING

Forskning på teater brukt i folkeopplysning: Dramaforløp og teater i undervisning av skolepensum er etablert, mens vi anvender metoden i formidling av forskning produsert på UiB.  Det er UiB sitt samfunnansvar å gjøre forskningproduksjonen tilgjengelig for den ufaglærte så vel som  fagfeller, og da særlig den informasjonen som kan forebygge kreft og livstilsykdommer i befolkningen. Informasjon på universitetsnivå må derfor kommuniseres på en måte som intuitivt kan forstås uten biomedisinsk fagbakgrunn.     Det er her personifisering av celler, virus og bakterier gjør biologiske mekanismer tilgjengelig for alle som har har erfaring med menneskelige relasjoner. I bunn og grunn har vi like behov – enten du er menneske eller tarmcelle – vi ønsker å overleve. Publikum får dessuten selv prøve seg i rollene som de ulike cellene og får oppleve konfliktene mellom celler.
Vi planlegger å dokumentere effekten av dramaforløp som verktøy i folkeopplysning, og foreslår å benytte etterarbeidet knyttet til forestillingene, med samtykke fra skoleelevenes foreldre.
Angrer dere på at dere hjalp Vilde Virus å lure Elena Syntena trill rundt?