Vilde Virus og Vaksinasjonen

I dette stykket illustrerer vi prinsippet bak en vaksine. Vilde Virus møter omsider sin overmann: Den lumske vaksinasjonen. Publikum får oppleve det skjebne-svangre møtet mellom de som jobber i immunforsvaret og et fjasete lite virus. De ansatte i immunforsvaret har et tyngende ansvar: nemlig å holde deg frisk for enhver pris. Da er det godt med hjelp fra en vaksine.Forskning Til Folket, Pandemisenteret og Bergen Covid-19 Research Group ved Universitet i Bergen opplyser om immunologi og vaksine. Samfunnet er avhengig av at flest mulig tar imot vaksine for å få bygget flokkimmunitet

Hva skjer i forestillingen?

Vaksinasjonen varsler immunforsvaret om Vildes ankomst, og gir trening til de som jobber i immunforsvaret. En labfrakket vaksineforsker fra publikum plukker et stk. Vilde Virus fra hverandre og lager vaksine. En sykesøster får sette en monumental sprøyte. Deretter organiserer Professor Flink opplæring av unge lovende immunceller som har i oppgave å forsvare kroppen. En vakker dag når viruset svinser rundt i blodbanen og aner fred og ingen fare blir hun plutselig arrestert av immuncellene og fengslet hos Fagus Ferdinand som rett og slett spiser henne opp. En skikkelig tragedie, men ikke mer skummelt enn barna gjør det til selv.

Leit for henne, men fint for oss som slipper å bli syk.

 

Hvordan forstå vaksine på en skoletime?

Ved å unngå fagspråk, bruke humor og kjente dagligdagse metaforer får vi flest mulig involvert i vaksinedugnaden slik at vi kan få slutt på Covid-19 epidemien så fort som overhodet mulig. Dette er noe som opptar elevene i høy grad akkurat nå. Dramaforløp anvendt i naturvitenskapelig folkeopplysning gir elevene knagger til å henge mer avansert fagkunnskap på senere. I denne forestillingen får elevene oppleve hvordan immuncellene utfører jobben sin, og funksjonen til antistoffer. Når elevene spiller immunceller med ansvar for å beskytte en medelev mot virusinfeksjon blir oppgaven og metoden konkretisert og fullstendig forståelig selv for en niåring.

Filosofi

Forskning Til Folket forstår god helse på alternativ måte. Vi unngår krigsmetaforer i omtale av infeksjon og kreft, og introduserer heller begreper som samarbeid og diplomati når elevene foreslår å skyte viruset eller teppebombe kreftcellen. Kreftcellen oppstår fra kombinasjonen av mutasjon og et cellemiljø som fremmer drittsekkoppførsel. Epidemiske virus har gjerne eksistert i gjensidig forståelse med et dyr inntil mennesket kommer farlig nær og blir virusets nye matfat. Forskning Til Folket fremmer forebygging av sykdom gjennom sunn livstil og vaksinering fremfor aggressiv symptombehandling med piller og legemidler. Det samme gjelder for mennesker i samfunnet. Du kan få slutt på konflikt og misnøye ved å bruke vold og aggresjon, men det medfører noen leie bivirkninger av undertrykkelse og urettferdighet for enkeltmenneskene.

Praktisk

I koronatid trengs formidling om hvordan virus forårsaker sykdom for å kunne rettferdiggjøre strenge tiltak fra myndighetene. Psykolog Atle Dyregrov konkluderer i Covid-19 studie at «De unge ønsker bedre tilpasset informasjon». Barn trenger å vite hvordan koronavaksinen fungerer, for å kunne håndtere skrekkinngytende oppslag i media om bivirkninger og død i kjølvannet av vaksinen. Forestillingen er interaktiv, men nødvendige justeringer er gjort for å overholde smittevernreglene.

 

Forestillingen dekker disse læringsmålene i læreplanen for naturfag:

Folkehelse og Livsmestring   Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, (…). Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, (…) hører også hjemme under dette temaet.

Etter 10 årstrinn:

«sammenligne celler hos ulike organismer og beskrive sammenhenger mellom oppbygning og funksjon»

«gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap»

«beskrive kroppens immunforsvar og hvordan vaksiner virker, og gjøre rede for hva vaksiner betyr for folkehelsen»

Etter 2 årstrinn:

«gi eksempler på noen vanlige sykdommer og samtale om hva man kan gjøre for å verne kroppen mot smittsomme sykdommer»

«undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer»

Etter 4 årstrinn:

«sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag»
«samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse»

«beskrive funksjoner i kroppens ytre forsvar og samtale om hvordan dette verner mot sykdom»

Etter 7 årstrinn:

«bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag«
«gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen»                                                                                         
«gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk»

 

Kostnad: Gratis for skoler, kulturhus og foreninger.

Publikum: 3-7 trinn

Alder på publikum: 8-12 år.  Spillestil tilpasses publikums alder.

Varighet på hendelse: 60 minutter.

Bestillingsfrist: 1 uke i forkant.     

Sted for gjennomføring: Henriette tar med seg blodårer, celler og virus og installerer seg i gymsal, musikkrom eller på scene.

Scenerom: minimum 3 x 4 meter.  Trenger 1 time opprigg, 1 time nedrigg.

Kontakt:  henriette.ertsas@uib.no    tlf 97601192

Foto: Lars H. Thoresen og Eistein Oveland

Finansiering:  H. Westfal-Larsen og Hustru Anna Westfal-Larsens’s Almennyttige Fond, Røde Kors legat for lokalt humanitært arbeid og