Korona (Covid19)

En tredimensjonal virusmodell fra Centre of Disease Control, USA (Alissa Eckert)
Påskeeggvirusmodell
Påskeeggvirusmodell

Forskning Til Folket, Pandemisenteret og Bergen Covid-19 Research Group ved Universitet i Bergen henter frem flanellografen fra 80-tallets søndagskole og forklarer hvorfor noen blir alvorlig syke av Sars-CoV2 viruset, mens andre slipper unna uten symptomer. Hvorfor Covid-19 er farlig for mange eldre, mens de fleste barn knapt opplever ubehag i halsen. Det er antistoff, antigener, immunreaksjon, T celler, B celler, peptider, reseptorer og vaksiner som har erstattet Jesus på flanellografen. Vi går gjennom de ulike vaksinene og forklarer hva som skiller dem fra hverandre, så kan du avgjøre hvilken som er din favoritt og argumentere minst like bra som en med doktorgrad i virologi.

Hvordan lære immunologi på universitetsnivå i løpet av en skoletime? Det gjelder å velge metaforer som alle intuitivt gjenkjenner fordi de er mennesker. Immunreaksjon handler i bunn og grunn om molekyler som tiltrekker hverandre, og atter andre molekyler som kommer inn i mellom og hindrer dem å binde til hverandre. Omtrent som relasjoner mellom mennesker. Når relasjoner brytes blir det drama og sjalusi. Det utvikler seg betent stemning der aggressive beskjeder kastes vegg i mellom, selve definisjonen på immunreaksjon.

Plukk og velg blant tilbudene under: film, foredrag og Dr. Kvakk Salver. For de yngre (1-7 trinn) tilbyr vi teaterforestillinger. 

 

 

EN ABSOLUTT PARASITT

Viruset er en skikkelig slappfisk som lar cellen gjøre jobben for seg. Målet til viruset er å få laget kopier av seg selv. Det gjør den ved å lure cellen til å behandle virusets arvestoff som om det var cellens eget. Cellen blir lurt opp i stry.  Skal viruset komme seg inn i cellen trenger den S-proteinet, den røde piggen på utsiden av viruset (se illustrasjon øverst). Denne piggen passer som hånd i hanske til en pigg på utsiden av cellen. Her er form skikkelig viktig. Hvis viruspiggen strekker ut en arm eller en fot passer den ikke lenger til piggen på utsiden av cellen og dermed kan ikke viruset binde og komme inn i cellen. Derfor passer det bra å illustrere betydningen av S-proteinet med en liten dans.

Møt Piggen i egen person

Hvordan kommer viruset inn i cellen? 

Hvorfor må viruset inn gjennom munnen vår for å smitte? Hva er det med lungeceller som gjør dem så fristende for koronaviruset? Hva er det viruset har som gjør at det får komme inn i cellen? Og hvorfor kan ikke en hudcelle få koronasmitte? Her får du svar selv en 5 åring kan forstå.

Hvordan stoppe viruset?

Ser du ikke hensikten med å vaske hendene for å unngå Koronavirus? Er det vanskelig å tro at litt vann og såpe faktisk kan knerte et virus? Når en dusj neppe har skadet noen du kjenner. Hvordan virker egentlig antibac på viruset? Her får du svar selv en 5 åring kan forstå.

Hvordan blir viruset fanget av antistoffet?

Piggen på viruset passer som hånd i hanske til en tilsvarende pigg på cellen, men ikke nok med det. Det kan være at viruset i et svakt øyeblikk heller lar seg tiltrekke av et antistoff som også passer som hånd i hanske til piggen. Det finnes noen veldig få slike antistofer rundt i blodet, men når en viruspigg først har gjort sin entré kan det fort blir mange flere antistoffer som viruspiggene lar seg tiltrekke av. Men viruspiggen angrer nok fort. Så fort hun har bundet til antistoffet blir viruspiggen nemlig sendt rett i gapet på spisecellen (fagocytten). Det er en selsom skjebne, men det hindrer at du blir syk, og det er jo bra.

Hva skjer med en virusinfisert celle?

En celle holder ikke sitt innerste sjelsliv hemmelig for omgivelsene. Er den infisert med et virus vil den ganske raskt fortelle om dette til alle rundt seg. Ved å presentere en liten bit av viruset på utsiden av cellen. Slik kan de som jobber i immunforsvaret gjenkjenne infiserte celler og ødelegge disse. Litt trist kan hende, men det må til for å unngå at infiserte celler blir virusfabrikker som pumper virus ut i evig tid.

Nøytraliserende Antistoff

Finnes det nøytraliserende antistoff i individer som har vært syk med Covid19? Vil den kommende vaksinen igangsette produksjon av nøytraliserende antistoff hos den vaksinerte? Dette er spørsmål mange stiller seg i disse koronatider. Men hva er egentlig et nøytraliserende antistoff, og hvordan hindrer det viruset å infisere cellen?

Agglutinering 

Antistoff har i oppgave å nøytralisere antigenet, der antigenet i dette tilfellet er koronaviruspiggen. Nøytralisere innebærer å gjøre viruset uvirksomt, hindre at viruset får infisere flere celler. Det gjør antistoffet ved å lage fullstendig floke. Dette er mulig fordi antistoffet har to bindingspunkter, to bein om du vil. Likeledes har viruset flere antigen. Slik binder antigen og antistoff sammen på flere steder og vi får floke, også kalt agglutinering.

Møte Dr. Kvakk Salver som tilbyr Koronatest – Vil du kjøpe hennes Kvakksalve?

Dr. Kvakk Salver fra Institutt for Kvakksalveri tilbyr koronatest. Hun er sikker på at du går for hennes test da den er mye mer behagelig enn å få stukket en vattpinne lang opp i nesen. Testresultater er stort sett positivt. Men fortvil ikke, hun kan tilby behandling: Kan det friste med en kvakksalve å smøre på der du mangler kritisk sans? Det er ikke alle kvakksalvere som er like åpenbare som denne svindleren. De fleste introduserer seg neppe som kvakksalver. Husk på det når du velger å kjøpe legemidler på nettet.

Virologen stiller opp for å svare på dine spørsmål

Innlegg på Lærernes dag – 2022: Immunologi på flanellograf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innlegg på Forskningsdagene Ung – 2020:  Immunologi på flanellograf

Ved hjelp av en god gammeldags flanellograf forklares antistoff og antigen, humoral og cellemediert immunrespons.
Passer viruspiggen i cellens reseptor = stuebordets stol?

 

 

Viruset har pigger på utsiden som gir det adgang til cellen. Piggen har en helt bestemt form.

 

 

 

 

 

Opplegget dekker følgende punkt i læreplanen

Fra overordnet del av læreplanverket
Elevene må øves i å opptre hensynsfullt og utvikle bevissthet om egne holdninger.  Elevene skal lære og utvikle seg gjennom sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter. Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen. Elevene skal kunne vurdere ulike kilder til kunnskap og tenke kritisk om hvordan kunnskap utvikles.

Kompetansemål

  • «gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap (10. trinn)
  • «sammenligne celler hos ulike organismer og beskrive sammenhenger mellom oppbygning og funksjon (10.trinn)
  • «drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder (vg1 hs, naturfag)
  • »bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for modellenes styrker og begrensinger» (10. trinn)
  • «beskrive kroppens immunforsvar og hvordan vaksiner virker, og gjøre rede for hva vaksiner betyr for folkehelsen» (10.trinn)
  • «drøfte hvilken betydning mikroorganismer har for kropp og helse» (Vg sh)

 

 

     

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *