TEKST

Forskning Til Folket har idé og intensjonsavtale med Cappelen-Damm om å skrive en populærvitenskapelig bok om kreft, etter samme mal som forestilllingene der cellene presenteres som vesen med drivkraft og vilje. Celler har kan hende ikke en hjerne, men la oss ikke ta ta fra dem deres håp og drømmer.

En epitelcelle er ganske konform type, som trives best i gruppe.