TEATER

Tidligere og nåværende populærvitenskapelige forestillinger

ClosTrude: En litt i overkant eksentrisk bakterie

Bruk av teater i formidling av naturvitenskap begrenser seg ofte til å lage relasjon mellom en professor og en assistentkarakter som sammen utfører eksperiment. Populærvitenskapelige teaterforestillinger i markedet fokuserer gjerne på eksplosjoner som umiddelbart engasjerer publikum, men ikke nødvendigvis beholder oppmerksomheten lenge nok til å få forklart vitenskapen bak. Slike populærvitenskapelige forestillinger er moro, men fattig på faglig innhold. Formidlingsformen teater er egnet til å belyse relasjoner, i utgangspunktet relasjoner mellom mennesker, mens Forskning Til Folket tar for seg relasjoner mellom andre livsformer.

Vårt prosjekt skiller seg ut ved at alt som skjer på scenen er direkte relatert til det vitenskapelige. Det mangler muligens smell og krutt, men det er sprengkraft i følelsene på scenen: stormannsgalskap, sjalusi, frykt og missunnelse.