Det er klart du aldri ville publisert i et røvertidskrift…eller ville du?

Kan vitenskapelig oppdagelse noen gang være forenlig med den regjerende publiseringsmodellen uten at vitenskap og samfunn blir skadelidende?  Hva kan du gjøre for å bedre situasjonen?

Du mottar dem altfor ofte: e-poster fra påståtte vitenskapelige tidsskrifter som berømmer arbeidet ditt på ubehjelpelig engelsk. De mangler bare din banebrytende kreftforskning for å kunne fullføre spesialnummeret om urologi og antropologi. Det er imidlertid for godt til å være sant. Ingen faktisk redaktør ville noen gang omtale arbeidet ditt på denne måten. Artikkelen din blir neppe fagfellevurdert.

Andre tidsskrifter tilbyr tilsvarende rask behandling og entusiasme for arbeidet ditt. Disse er derimot godkjent av kollegaer og registrene du søker råd hos (DOAJ, Norsk senter for forskningsdata [NSD]). Så hvorfor tåle en evigvarende fagfellevurdering, slitsomme revisjoner for til slutt å bli avvist, når du kan velge en rask og smertefri løsning for halve prisen, som i tillegg er godkjent av finansierende myndigheter?

Den vitenskap som gagner samfunnet er helst gransket fra flere hold, utallige forskere har bidratt gjennom fagfellevurdering ved å plukke arbeidet fullstendig fra hverandre og på den måten forbedre det. I prosessen vil en og annen forsker måtte ofres. Denne går glipp av sårt tiltrengte publikasjonspoeng nødvendig for å fremme en karriere. Da er kommersielle tidsskrifter en fristende løsning. Jo mer et profitt-basert tidskrift publiserer, desto mer penger i kassen. Det er et såre enkelt regnestykke. Hvorfor skal de bry seg om kvaliteten på det de publiserer? Det er ingen offentlige registre som faktisk sjekker kvalitet.

Kan det være at publisering av vitenskap rett og slett ikke er forenlig med forretning og profitt? Mitt forslag er at vi heller publiserer i tidskrift knyttet til akademiske institusjoner og ideelle organisasjoner.

Foredragsturnéen er støttet av Gidske og Peder Jacob Sørensens fond for å «fremme vitenskapelig arbeid eller forskning det medisinske område».

Trenger ditt institutt eller forskningsgruppe å revurdere publiseringsvanene? Da kan Forskning Til Folket holde innlegg for om ikke annet å øke bevistheten rundt problemet, selv om dere velger å fortsette å publisere i Frontiers og MDPI tidskrift slik UiB godkjenner og gir økonomisk støtte til.

Varighet: 60 minutter