Vilde Virus og den Hemmelige Invasjonen av Laryngoland

Resultatet av forestillingen er at Vilde Virus får seg skikkelig mange viruskamerater.
Elena Syntena blir lurt trill rundt

Vi har alle opplevd å få besøk av et virus. Viruset er en skikkelig slappfisk som lar cellen gjøre jobben for seg. Viruset trenger å få laget kopier av seg selv. Det gjør det ved å lure cellen til å behandle virusets arvestoff som om det var cellens eget. Cellen blir lurt opp i stry. Forskning Til Folket har ganske enkelt dramatisert influensavirusets livssyklus.

 

 

Hva skjer i forestillingen?

I denne forestillingen følger vi Vilde Virus når hun lurer cellen Elena Syntena trill rundt. Vilde er nettopp kommet til verden gjennom et fryktelig nys, og er helt alene. Hun ønsker seg viruskamerater. Hun leter i publikum etter noen hun kan infisere. Til det bruker hun en nøkkel hun har på hodet. Et barn fra publikum må riktignok hjelpe til for Vilde er av natur særdeles giddalaus og liker helst at andre gjør jobben for henne. På innsiden av cellen møter vi Elena Syntena, som er fullt opptatt med å møblere cellen sin. Til dette bruker hun en Ribosommeltrommel. Ribosommeltrommelen til Elena kan også brukes til å lage nye virus. Det er bare Elena som vet hvordan den fungerer, men kanskje Vilde kan lure Elena til å gjøre jobben for seg? Det gjelder å få Elena til å tro at Vilde sin oppskrift hører hjemme i den store DNA-boken, cellens oppskrift. Med hjelp fra publikum er det stor fare for at Vilde lykkes. Når Elena Syntena tror hun lager sjokoladekake til publikum – og hun sveiver i gang Ribosommeltrommelen – er det Vilde Virus-kopier som kommer ut i stedet. Her får publikum spille rollen som nylagde virus. Virusene lurer celler over hele Laryngoland, og resultatet blir fullstendig kaos. Heldigvis er det bare teater.

 

Hvorfor trenger elevene denne forestillingen?

Forskning Til Folket, Pandemisenteret og Bergen Covid-19 Research Group ved Universitet i Bergen opplyser om virus. Dramaforløp anvendt i naturvitenskapelig folkeopplysning gir elevene knagger til å henge avansert fagkunnskap på. Med den pågående Covid-19 epidemien må elevene forholde seg til stadig nye regler fra myndighetene: karantene den ene dagen og fri lek innenfor kohorten den andre. Forestillingen kan benyttes som en introduksjon før gjennomgang av host- og håndhygiene. Det er lettere å mobilisere engasjement for helsemyndighetenes krav når barna forstår logikken i hvorfor hender til stadighet skal vaskes og ingen får dele leker og lokaler. Psykolog Atle Dyregrov konkluderer i Covid-19-studie at «De unge ønsker bedre tilpasset informasjon». Barn trenger å vite hvordan viruset lager sykdom, for å kunne håndtere skrekkinngytende oppslag i media om smittespredning og død. Forestillingen er interaktiv, men nødvendige justeringer er gjort for å overholde smittevernreglene.

Filosofi

Forskning Til Folket forstår god helse på alternativ måte. Vi unngår krigsmetaforer i omtale av infeksjon og kreft, og introduserer heller begreper som samarbeid og diplomati når elevene foreslår å skyte viruset eller teppebombe kreftcellen. Kreftcellen oppstår fra kombinasjonen av mutasjon og et cellemiljø som fremmer drittsekk-oppførsel. Epidemiske virus har gjerne eksistert i gjensidig forståelse med et dyr i lang tid inntil mennesket kommer farlig nær og blir virusets nye matfat. Forskning Til Folket fremmer forebygging av sykdom gjennom sunn livstil og vaksinering fremfor aggressiv symptombehandling med piller og legemidler. Det samme gjelder for mennesker i samfunnet. Du kan få slutt på konflikt og misnøye ved å bruke vold og aggresjon, men det medfører noen leie bivirkninger av undertrykkelse og urettferdighet for enkeltmenneskene.

Sted for gjennomføringHenriette tar med seg ribosommeltrommelen og installerer seg på din skole / forening. Kan bestilles til gymsal/større rom for 15-70 elever. Jeg kan spille opp til tre forestillinger pr. dag. Interaksjon mellom publikum og utøver skjer på minimum 1 m avstand.

Scenerom: minimum 3 x 4 meter.  Trenger 1 time til opprigg, 40 minutter nedrigg.

Kostnad: Gratis for skoler, kulturhus, SFO og foreninger.

Lengde: 60 min.

Pulikum: Klassetrinn 1-5 + SFO. Barn 6-12 år og deres foreldre

Bestillingsfrist: Én uke i forkant.

Kontakt:  henriette.ertsas@uib.no    tlf 97601192

Forestillingen dekker disse læringsmålene i læreplanen for naturfag:

Folkehelse og Livsmestring   Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, (…). Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, (…) hører også hjemme under dette temaet.

Etter 2 årstrinn:

«undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer»

«gi eksempler på noen vanlige sykdommer og samtale om hva man kan gjøre for å verne kroppen mot smittsomme sykdommer»

Etter 4 årstrinn:

«sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag»
«samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse»

«beskrive funksjoner i kroppens ytre forsvar og samtale om hvordan dette verner mot sykdom»

Etter 7 årstrinn:

«bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag«
«gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen»                                                                                         
«gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk»