Immunologi og vaksine

En tredimensjonal virusmodell fra Centre of Disease Control, USA (Alissa Eckert)

 

           Egg-virusmodell

Du trenger ikke være innbitt vaksinemotstander for å foretrekke plass bakerst i koronavaksinekøen. Vaksineskepsis fra avkroker på internett finner veien helt ut til etablerte medier. Det er forståelig at du nøler. Da må jo vi som har brukt all verdens tid på å forstå immunologi kunne forklare hvorfor vaksine er bra for deg.

Forskning Til Folket, Pandemisenteret og Bergen Covid-19 Research Group ved Universitet i Bergen henter frem flanellografen fra 80-tallets søndagskole og forklarer hvorfor noen blir alvorlig syke av Sars-CoV2 viruset, mens andre slipper unna uten symptomer. Hvorfor Covid-19 er farlig for mange eldre, mens de fleste barn knapt opplever ubehag i halsen. Det er antistoff, antigener, immunreaksjon, T celler, B celler, peptider, reseptorer og vaksiner som tar plassen til Jesus på flanellografen. Vi går gjennom de ulike vaksinene og forklarer hva som skiller dem fra hverandre, så kan du avgjøre hvilken som er din favoritt.

Hvordan lære immunologi på universitetsnivå i løpet av én skoletime?                                         

Det gjelder å velge metaforer som alle intuitivt gjenkjenner fordi de er mennesker. Immunreaksjon handler i bunn og grunn om molekyler som tiltrekker hverandre, og atter andre molekyler som kommer inn i mellom og hindrer dem å binde til hverandre. Omtrent som relasjoner mellom mennesker. Når relasjoner brytes blir det drama og sjalusi. Det utvikler seg en betent stemning der aggressive beskjeder kastes vegg i mellom, selve definisjonen på immunreaksjon.

Det hele innledes med en svindler iført legefrakk. Dr. Kvakk Salver entrer scenen og tilbyr en helt ny koronatest. Blir du blendet av blinkende lys og gøyal markedsføring eller kommer din kritiske sans deg til unnsetning?

Det er dessuten mulig å stille spørsmålene alle lurer på avhengig av siste oppslag i avisen, det gjeldende smittettallet eller annonserte bivirkninger til vaksinen.

 

 

Virologen stiller for å svare på dine spørsmål

Trenger du overbevisende argumenter for å slakte den russiske Sputnik-vaksinen? Vil du underbygge et krav om tradisjonell vaksine fra Senovac bestående av hele, drepte virus? Ønsker du å kjempe for Pfizer/BioNTech sin vaksine som knapt inneholder virus, eller stå på barrikadene for et forkjølelsesvirus med biter av koronavirus fra AstraZeneca? Uansett hvilken fløy du tilhører får du argumentene du trenger i dette foredraget.

Spør virologen om vaksine

Dr. Kvakk Salver fra Institutt for Kvakksalveri tilbyr koronatest. Hun er sikker på at du går for hennes test da den er mer behagelig enn å få stukket en vattpinne lang opp i nesen. Testresultater er stort sett positivt. Men fortvil ikke, hun kan tilby behandling: Kan det friste med en kvakksalve å smøre på der du mangler kritisk sans?

Det er ikke alle kvakksalvere som er like åpenbare som denne svindleren. De fleste introduserer seg neppe som kvakksalver. Husk på det når du velger å kjøpe legemidler på nettet.

Innlegg på lærernes dag 2022:  Immunologi på flanellograf

Innlegg på Forskningsdagene 2020:  Immunologi på flanellograf

EN ABSOLUTT PARASITT

Viruset er en skikkelig slappfisk som lar cellen gjøre jobben for seg. Målet til viruset er å få laget kopier av seg selv. Det gjør den ved å lure cellen til å behandle virusets arvestoff som om det var cellens eget. Cellen blir lurt opp i stry.  Skal viruset komme seg inn i cellen trenger den S-proteinet, den røde piggen på utsiden av viruset (se illustrasjon øverst). Denne piggen passer som hånd i hanske til en pigg på utsiden av cellen. Her er form skikkelig viktig. Hvis viruspiggen strekker ut en arm eller en fot passer den ikke lenger til piggen på utsiden av cellen og dermed kan ikke viruset binde og komme inn i cellen. 

Opplegget dekker følgende punkt i læreplanen

Folkehelse og Livsmestring   Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner (…). Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, (…) hører også hjemme under dette temaet.

Kompetansemål

«beskrive kroppens immunforsvar og hvordan vaksiner virker, og gjøre rede for hva vaksiner betyr for folkehelsen» (10.trinn)

«gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap (10. trinn)

«bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for modellenes styrker og begrensinger» (10. trinn)

«Sammenligne celler hos ulike organismer og beskrive sammenhenger mellom oppbygning og funksjon (10.trinn)

«drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder (vg1 hs, naturfag)»

«drøfte hvilken betydning mikroorganismer har for kropp og helse» (Vg1 hs)
.
Kostnad: Gratis for skoler, kulturhus og foreninger.
Publikum: ungdom og voksne, vi tilpasser opplegget til målgruppen
Varighet på hendelse: 50-80 minutter inkl. spørsmålsrunde
Bestillingsfrist: 1 uke i forkant.     
Sted for gjennomføring: Tilbudet ha minimalt med scenografi og kan spilles i klasserom eller auditorium
Kontakt:  henriette.ertsas@uib.no    tlf 97601192
Finansiering: H. Westfal-Larsen og Hustru Anna Westfal-Larsens’s Almennyttige Fond, Røde Kors legat for lokal allmennyttig arbeid og