Vedtekter Forskning Til Folket

VEDTEKTER FOR FORSKNING TIL FOLKET

(gjeldende fra 08.02.2015)

  • 1 – Navn

Foretakets navn er Forskning Til Folket, et enkeltpersonforetak av Henriette Christie Ertsås.

Foretaket har hovedkontor i Bergen Kommune

  • 2 – Virksomhetsidé

Foretaket driver populærvitenskapelig formidling gjennom ulike kunstarter: inkl.- men ikke begrenset til – teater, film, kronikker, aktivitetsbasert utstilling og sakprosa.

  • 3 – Formål

Forskning Til Folket har som formål å:

  • Bekjempe anti-vitenskapelige tendenser i det norske samfunn, gjennom en strategi alternativ til det andre populærvitenskapelige formidlere benytter. Forskning Til Folket anerkjenner at følelser er hovedårsaken til skepsis for vitenskap, mens fakta er underordnet. Forskning Til Folket appellerer derfor til følelsene gjennom teater.

  • Utfordre overdreven teknologioptimisme og genosentrisitet i det norske samfunn. Dette innebærer troen på at identitet og helse utelukkende er bestemt av gener og derfor underlagt legehjelp og medisinering. Forskning Til Folket ønsker å påpeke enkeltindividets makt over identitet og helse ved å peke på epigenetiske forklaringsmodeller.

  • Fremme økt kollektivistisk tekning i den norske samfunn som motvekt til individualisme og grådig kapitalisme. Det gruppeorienterte moralprinsippet kjenner vi fra studier av celle-samfunnet. En fungerende kropp forutsetter at cellene ofrer seg for gruppen. Mennesket trenger et snev av cellenes livsfilosofi.

  • Bruke dramaforløp og andre interaktive teaterformer for å la publikum føle på kroppen: kreftcellens manipulerende evner, virusets sluhet, tarmbakterienes desperasjon, terroren fra antibiotika, epitelcellenes konformitet, stamcellens nysgjerrighet på sine omgivelser og flere biologiske narrativ.

  • Senke terskelen for å oppsøke kunstformen teater blant grupper som i utgangspunktet ikke ville sette sine bein i en teaterinstitusjon. Dette gjør Forskning Til Folket ved å bryte den fjerde veggen og tidvis blande inn Stand-Up og Foredrag.

  • Muliggjøre en sterkere kobling mellom UiB/Haukeland og folket. Forskning Til Folket bidrar til at UiB får oppfylt sitt fjerde strategiske mål: «bidra i det offentlige ordskiftet og til den kunnskapsbaserte samfunnsutviklingen gjennom god formidling og dialog med omverdenen». Forskning Til Folket tar utfordringen «gjennom kunstnerisk virksomhet å utfordre maktstrukturer og fremme et mangfoldig og bærekraftig samfunn»