Bedret Seksualundervisning i Bergen

Forslag til underholdende undervisningsopplegg for 7-9 klasse.

Lurer du på hva dette er? De som har fått vår seksualundervisning vet.

Byrådet i Bergen Kommune har vedtatt å jobbe for: «et eget kurs for ungdomstrinnet med bred og helhetlig seksualitetsundervisning». De har vedtatt å involvere sykesøstre og eksterne aktører i arbeidet.  Forskning Til Folket har sterkt ønske om å påvirke til kjekkere sex mellom unge mennesker. Jenter og skeive som baler med begrensende forventninger og en streng dobbeltmoral, og gutter som stadig forventes å ta initiativ. Forskning Til Folket i henter frem biologisk og psykologisk forskning fra vårt faglige repertoar og presenterer gjennom teater for å utfordre gjeldende holdninger om gutter, jenter og sex. Ungdomskoleelever får tilbud om seksualundervisning med underholdende snert over en skoledag.

Målgruppe: Vi henvender oss til jenter som ikke våger å nyte sex uten å bli stemplet som hore, eller gutter som opplever å bli kalt homo når de spør om «entusiastisk samtykke». Redd Barnas Voldtektsrapport fra 2015 konkluderer at: «(…) godt forebyggingsarbeid må utfordre kjønnsrollene og få ungdom til å reflektere rundt dobbeltmoralen som sier at jenter ikke kan nyte sex og være «ordentlige» jenter samtidig». Jeg frister å komme holdningene i forkjøpet ved å peke på hva faktisk biologien forteller om gutter og jenter og seksualitet, i motsetning til de sosiale normer som ifølge Redd Barna regjerer blant 16-17 åringer. Mens andre aktører hevder seg i TV og sosiale medier formidler vi fra en god gammeldags scene, ansikt til ansikt med ungdommene. Vi er av den oppfatning at humor og stand-up formatet egner seg særlig godt i holdningsskapende arbeid. Når vi ler sammen over latterlige stereotypier eller sårbare situasjoner alle før eller siden vil oppleve, kan vi lettere ta inn over oss og føle empati for mangfoldet av seksuelle ståsted. Vi utfordrer garderobe-snakket (locker room talk) der kjønnene utøver humor på hverandres bekostning. Vi insisterer heller på sexprat som faktisk handler om sex og ikke makt eller hierarki. Alle kjønn får være tilstede samtidig.

Forestilling: Vi har valgt en sex-positiv fremstilling med bruk av foredrag, figurteater og revyaktige scener for på visuelt og informativt vis illustrere hva sex kan være, hvordan det kan utføres slik at alle får mest mulig nytelse, og rent fysiologisk hvorfor noe er godt eller mindre godt for penis eller vulva. Vi kan ærlig innrømme at noe av drivkraften er dårlig personlige erfaring fra det offentlige når det gjelder seksuell helseopplysning. Kampanjer (eks: Amnestys «Nei er Nei») presenterer jenter som ofre og gutter som predatorer, og etablerer dermed en forventning til hvordan jenter og gutter skal oppføre seg. Informasjonen fra sykesøstre og leger er keitet, fordømmende og skremmende utdatert. Det er behov for en kommunikasjon som i større grad feirer sex, og får frem hvorfor vi egentlig driver med det i utgangspunktet. Der seksualundervisningen før skulle fylle et tomrom av informasjon, er det nå vår oppgave å utfordre den overflod av seksuelle beskrivelser som er å finne i pornoen. I forestillingen bruker vi rekvisitter og figurer, eller regelrett ikler oss roller som kjønn, kjønnsorganer og kjønnsceller. Vi viser med hydrauliske peniser og vulvaer hvordan organene blir erekte og hvorfor. Vi velger mekaniske modeller som knirker og harker – i rette Trond Viggo stil – som kontrast til animasjonene som til stadighet fyker over ungdommenes chromebook-skjermer. Vi spiller dialoger mellom den håpløst feilinformerte og den som sitter på oppklarende biologiske fakta.

Vi tilbyr et komplett seksualundervisningsprogram der lærerne kan overlate elevene i visshet om at alle nødvendige tema blir dekket. Skoledagen starter med freidig underholdning der de unge kan le, kanskje litt på vår bekostning, når vi gjør oss sårbare, etterfulgt av praktiske workshops og debatter. Eks: et sosiologisk eksperiment der eleven måler graden av kjønnstereotypiske holdninger i eget sinn (implicit association test), de kan ha moro med å tegne skjematisk klitoris i skoledagbøker og på dovegger, slik gutta i alle år har tegnet kuker. Vi spør ungdommene anonymt: «hvorfor ha sex», «hvorfor se porno», «hvorfor simulere orgasmer». Vi spør «Hva ville du gjort?» om temaene: trakassering, voldtekt, bildedeling og intimkirurgi. Ungdommene forsyner svarene og eksponerer dermed egen dobbeltmoral. Når vi påpeker likheten til en seksualmoral vi bare kjenner fra 50-tallet, blir de oppmerksom på hvor sterkt de former og begrenser sin egen og andres seksuelle utfoldelse.

 Vi avslutter her med en reprimande fra søsteren til Margrethe Munthe, den litt mer progressive – men vel så strenge – Margrethe Munter

Nei,nei gutt,dette må bli slutt!     Ikke storme inn i musen         Før hun er blitt våt i trusen           Glemte du det rent? Det var ikke pent.

Husk å få – gummilua på           Ikke kast den, ikke sleng den,       pent og rett på kuken heng den!        Du må ta ansvar – Ellers blir du far