Forskning For Folk Flest

Våren 2023 tilbys følgende forestillinger GRATIS til skoler i Bergen og omeng:

Stine Stamcelle finner seg selv                                                                         5-7 trinn  (Tilbyder: CCBIO)

Kristine Kreftcelle – Kroppens sosiopat                                                        ungdomskole og videregående / voksne (Tilbyder CCBIO)

Det er klart du aldri ville ha publisert i et røvertidskrift… eller?           For studenter og vitenskapelige ansatte ved vitenskapelige institusjoner (Tilbyder Gidske og Peder Jacob Sørensens legat)

 

Følgende forestilinger tilbys gratis i BEGRENSET OPPLAG – førstemann til mølla – ellers mot honorar.

LactoLise og ClosTrude – Bestevenner for bestandig              5-10 trinn  (Tilbyder: Folkeakademiet/Fylkesbibliotekene og CAMRIA (Vestnorsk forskningssenter for antimikrobiell resistens)

Immunologi og vaksine på flanellograf                                     ungdomskole og videregående / voksne (Tilbyder: Influensasenteret, UiB)

Vilde Virus og den hemmelige invasjonen av Laryngoland   1-7 trinn  (Tilbyder: Influensasenteret, UiB)

Vilde Virus og den lumske vaksinasjonen                                         3-7 trinn  (Tilbyder: Influensasenteret, UiB)

Utstillingen «Kunnskap om Kreft gjennom Kunst».                  ungdomskole og videregående  / voksne  (Tilbyder: Klinisk institutt 1, UiB)

 

 

“A Lie Can Travel Halfway Around the World While the Truth Is Putting On Its Shoes”, sier et ordtak. I vår postfaktuelle tidsalder er fakta relative og ekspert er ikke lenger en hedersbetegnelse. Enkelte eksemplarer av menneskearten bruker dessuten Darwins læresetning «Survival of the fittest» til å gjøre grådig kapitalisme og machofakter moralsk høyverdig. Dermed står naturvitenskapen i fare for å bli en nyttig idiot for kapitalister, evolusjonspsykologer og rabiate mannsaktivister med tvilsom agenda. Tiltaket Forskning Til Folket frister å motarbeide slike anti-vitenskapelige krefter. Kjennskap til cellers levesett fremmer ikke bare god helse, som et argument for å opprettholde en sunn livstil. Vi bør også være lutter øre for moralfilosofiske gullkorn fra en unnselig tarmcelle eller en overarbeidet leukocytt.

Fra barneskolen er det særlig to tilfeller av læring gjennom alternative metoder som festet seg hos jentungen Henriette: Den gangen vi fikk utdelt roller som u-land og i-land i heimkunnskapstimen og opplevde smertefull urettferdighet når i-landene fikk boller, mens vi som spilte u-land kun hadde fiskemel på menyen. Jeg fikk i tillegg tildelt en brukket arm. På leirskole i Hålandsdalen gjenskapte vi Svartedauen med en lek der håndtrykk drepte, med innerst i fjorden som scenografi. Disse opplevelsene satt seg i både hjerte og hjerne, og tillot en annen type engasjement enn intellektuell tilnærming til fakta. Læring gjennom såkalt dramaforløp er ofte brukt i historie og samfunnsfag, det tillater elevene å anvende følelser i læringsprosessen. Forskning Til Folket anvender dramaforløp i naturfagsundervisningen. Bli med å spill teater med meg da!