Hvordan blir du deg? Arv eller miljø?

Hvilke egenskaper er bestemt av genene våre (arv) og hvilke er formet under oppveksten (miljø)? I denne diskusjonen tar vi opp en rekke egenskaper (både fordelaktige og mindre ettertraktede) og lar elevene uttale seg. I gruppe kommer vi gjerne frem til at svaret sjelden er entydig. Mange egenskaper er overraskende nok ikke lokalisert i arvestoffet vårt, og de fleste egenskaper er trolig bestemt av begge faktorer. Derfor skal man være forsiktig med å dømme folk på genene, verken andre eller seg selv.

60 min, passer for Vg1, Vg2

VG 01.11.06
Angelina Jolie har fjernet både bryster og eggstokker bassert på en gentest. Ville du gjort det samme?