Vilde Virus og den Lumske Vaksinasjonen

Opplev det skjebnesvrangre møtet mellom et fornøyelig lite virus og en hevntørstig gjeng av immunforsvarsoldater. Vilde Virus møter omsider sin overmann: Den lumske Vaksinasjonen. Vaksinasjonen varsler immunforsvaret om hennes ankomst og gir kamptrening til alle politicellene. Så en vakker dag når viruset svinser rundt i blodbanen og aner fred og ingen fare blir hun plutselig arrestert av politicellene og fengslet hos Fagus Ferdinand som rett og slett spiser henne opp. Leit for henne, men fint for oss som slipper å bli syk. Hvem er egentlig helten og hvem er skurken her?

I dette stykket illustrerer vi prinsippet bak en vaksine. En labfrakket vaksineforsker fra publikum får plukke et stk. Vilde Virus fra hverandre og lage en vaksine. En sykesøster får sette en monumental sprøyte. Henriette spiller jeg rollen som distré professor som bla. organiserer sesjon og opplæring av unge lovende immunceller. Disse har i oppgave å forsvare kroppen vår. Hæren består av publikum og produseres i ribosommel-trommelen. Hæren angriper Vilde Virus når hun minst venter det, og sender henne direkte til den store Fagus Ferdinand, som regelrett spiser henne opp. Og snipp snapp snute er det ikke mer igjen av henne. En skikkelig tragedie, men ikke mer skummelt enn barna gjør det til selv.

 

Du får herved Morellprisen i medisin for ditt fremragende vaksineforskningsarbeid
Vilde Virus møter sitt endelikt, ansikt til ansikt med Fagus Ferdinand.
Cellen Fagus Ferdinand er klar til å spise hva enn han blir servert.
Vilde Virus er fiksert og må bæres vekk
Fiks ferdig vaksine er i boks
De hvite blodcellene jakter på Vilde Virus i blodåren

Forestillingen dekker disse læringsmålene i læreplanen for naturfag

Etter 4 årstrinn:
«bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert»

Etter 7 årstrinn:
«formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser»
«forklare hvordan kroppen selv beskytter seg mot sykdom, …»

Publikum: Tilbud til kulturhus og barneskoler (1-7 trinn).

Alder på publikum: 5-12 år.  Spillestil tilpasses publikums alder.

Varighet på hendelse: 45 minutter.

Bestillingsfrist: 3 uker i forkant.     

Sted for gjennomføring: Henriette tar med seg blodårer, celler og virus og installerer seg i et klasserom eller scene.

Scenerom: minimum 3 x 4 meter.  Trenger 1 time til opprigg,  40 minutter for nedrigg.

Kontakt:  henriette.ertsas@uib.no    tlf 97601192

foto: Lars H. Thoresen og Eistein Oveland