Vilde Virus og den Hemmelige Invasjonen av Laryngoland

Resultatet av forestillingen er at Vilde Virus får seg skikkelig mange viruskamerater.
Elena Syntena blir lurt trill rundt

I denne forestillingen følger vi Vilde Virus når hun lurer Elena Syntena trill rundt. Vilde har nettopp kommet til verden gjennom et fryktelig nys, og er helt alene. Hun ønsker seg viruskamerater. Ribosommeltrommelen til Elena kan brukes til å lage nye virus. Det er bare Elena som vet hvordan den fungerer, men kanskje Vilde kan lure Elena til å gjøre jobben for seg? Med hjelp fra publikum er det stor fare for at Vilde lykkes å infisere oss alle. Virusene lurer celler over hele Laryngoland, og resultatet blir fullstendig kaos. Heldigvis er det bare teater.

Vi har alle opplevd å få besøk av et virus. De er noen sleipe luringer som klarer å lure cellene våre til å lage viruskopier. Forskning Til Folket har ganske enkelt dramatisert influensavirusets livssyklus. Viruset Vilde introduseres gjennom et gjallende nys, hun kommer farende inn på scenen og prøver å finne noen i publikum hun kan infisere. Til dette bruker hun en ”nøkkel” hun har på hodet.  Tross for iherdige forsøk lykkes hun ikke å finne et sted nøkkelen passer blant publikum. Omsider oppdager hun en celle på scenen der nøkkelen kan brukes, og hun får innpass. Et barn fra publikum må riktignok hjelpe til for Vilde Virus er av natur særdeles giddelaus og liker helst at andre gjør jobben for henne. På innsiden av cellen møter vi Elena Syntena, som er fullt opptatt med å møblere cellen sin. Til dette bruker hun en Ribosommeltrommel: en maskin som kan lage hva som helst så lenge den får en oppskrift, men det er bare Elena som skjønner hvordan den fungerer. Det gjelder å få Elena til å tro at Vilde sin oppskrift hører hjemme i den store DNA-boken, cellens oppskrift.Ved hjelp av publikum blir Elena Syntena lurt trill rundt til å lage nye virus.  Når Elena Syntena tror hun er i ferd med å lage sjokoladekake til publikum – og hun sveiver i gang Ribosommeltrommelen – er det Vilde virus kopier som kommer ut i stedet. Her får barna i publikum spille rollen som nylagde virus. Den nye virusgenerasjonen løper på oppfordring ut i publikum for å infisere videre, og slik lager vi en skikkelig influensaepidemi.

Vilde Virus er kusine av Karl Korona (SARS-Cov-2 viruset) og håper derfor å gjøre et comeback høsten 2020, slik at du kan forstå hvordan slike virus skaper sykdom i luftveier og lunge. 

Forestillingen kan også spilles utendørs forutsatt oppholdsvær og lite vind.

Forestillingen dekker disse læringsmålene i læreplanen for naturfag

Etter 2 årstrinn:

«undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer»

«gi eksempler på noen vanlige sykdommer og samtale om hva man kan gjøre for å verne kroppen mot smittsomme sykdommer»

Etter 4 årstrinn:

«samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse»

«beskrive funksjoner i kroppens ytre forsvar og samtale om hvordan dette verner mot sykdom»

Etter 7 årstrinn:

«gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen»

«bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og
gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag»

 

 

Sted for gjennomføringHenriette tar med seg ribosommeltrommelen og installerer seg på din skole. Kan bestilles som bakgårdsforestilling (med forbehold om oppholdsvær) eller i gymsal/større rom for 15-65 elever. Jeg kan spille opp til to forestillinger pr. dag. Interaksjon mellom publikum og utøver skjer på minimum 1 m avstand.

Scenerom: minimum 3 x 4 meter.  Trenger 1 time til opprigg, 40 minutter nedrigg.

Kostnad: Gratis for barneskoler, begrenset finansiering av Vestland Fylke

Lengde: 60 min.

Pulikum: Klassetrinn 1-7. 

Bestillingsfrist: noen dager i forkant.

Kontakt:  henriette.ertsas@uib.no    tlf 97601192

Foto: Lars H. Thoresen, Julian Christie Ertsås, VilVite Vitensenter   Avbildning av barna er klarert med foreldre